Vážení žadatelé,

i pro letošní rok vyhlásil Olomoucký kraj Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, v jehož jednotlivých dotačních titulech bude možné žádat o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu dotčených oblastí.

Stejně jako v minulých letech jsme i letos pro Vás, žadatele, připravili seminář, na kterém Vás seznámíme s jednotlivými dotačními tituly a s případnými novinkami a změnami v pravidlech. Přijměte proto, prosím, pozvání na seminář, který proběhne kombinovanou formou, tedy prezenčně i distančně v podobě videokonference v úterý 10. 1. 2023 od 14:00 (podrobnosti viz. níže.).

Seminář pro žadatele:

Termín semináře: úterý 10. 1. 2023

Čas: od 14:00 hod (předpokládaný konec v 15:30 hod)

Místo: zasedací místnost Rady Olomouckého kraje, 10. NP, budova Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Odkaz pro připojení k videokonferenci: https://olkraj.webex.com/olkraj/j.php?MTID=mbd01425cc7ab0f50d68a41e81feaf9fb

Pro připojení k videokonferenci stačí kliknout na odkaz, poté zadat jméno a e-mail a následně se rovnou připojit.

Prezence účastníků/spuštění videokonference: úterý 10. 1. od 13:30

Program semináře:

1. Úvodní slovo (Mgr. Josef Tetera, vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů)

2. Oficiální přivítání (Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů)

3. Technická podpora pro vyplnění elektronické žádosti – prezentace (Bc. Viktor Müller, oddělení rozpočtu a financování, odbor ekonomický)

4. Prezentace k jednotlivým dotačním titulům a odpovědi na dotazy účastníků: Dotační titul 1 – Nadregionální akce cestovního ruchu (Mgr. David Záleský, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů) Dotační titul 2 – Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje (Bc. Žaneta Jančaříková, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů) Dotační titul 3 – Podpora turistických informačních center (Bc. Hedvika Součková, DiS., oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů) Dotační titul 4 – Podpora rozvoje cestovního ruchu (Bc. Hedvika Součková, DiS., oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů)

5. Ukončení semináře Více informací o dotačních titulech a o technické stránce podávání žádostí o dotace naleznete na níže uvedených odkazech.

Informace k dotačním titulům v oblasti cestovního ruchu a zahraničních vztahů: Aktuální dotační programy | Olomoucký kraj (olkraj.cz)

Informace k aplikaci RAP (elektronické vyplnění žádosti):

PORTÁL KOMUNIKACE PRO OBČANY - formuláře žádostí a vyúčtování dotací, cvičná žádost, manuál pro vyplnění žádosti | Olomoucký kraj (olkraj.cz)

S pozdravem

Ing. Bc. Milada Sokolová

uvolněná členka Zastupitelstva  Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů