POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI V PROGRAMU NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 2021

Vážení žadatelé, i pro letošní rok vyhlásil Olomoucký kraj Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, v jehož jednotlivých dotačních titulech bude možné žádat o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu dotčených oblastí.

Vzhledem k tomu, že všechny dotační tituly výše zmíněného Programu doznaly pro letošní rok změn, rozhodli jsme se pro vás – žadatele připravit seminář, na kterém vám všechny tyto změny představíme. Přijměte proto prosím pozvání na seminář, který proběhne formou online videokonference ve středu 6. 1. 2021 od 13:00 hod (podrobnosti viz. níže.).

Seminář pro žadatele:

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a s ní souvisejícím opatřením seminář neproběhne fyzicky, ale formou online videokonference.

Termín semináře: středa 6. 1. 2021

Čas: od 13:00 hod (předpokládaný konec v 15:00 hod)

Místo: seminář proběhne formou online videokonference

Odkaz pro připojení: https://olkraj.webex.com/olkraj/j.php?MTID=m97f1509fee4de16fc8a1361b5b2347c7

Pro připojení k videokonferenci stačí kliknout na odkaz, poté zadat jméno a e-mail a následně se rovnou připojit.

Registrace účastníků: středa 6. 1. od 12:45 do 13:00 hod

Program semináře:

1. Úvodní slovo (Mgr. Josef Tetera, vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů)

2. Oficiální přivítání (Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů)

3. Technická podpora pro vyplnění elektronické žádosti – prezentace (Bc. Viktor Müller, oddělení rozpočtu a financování, odbor ekonomický)

4. Prezentace k jednotlivým dotačním titulům a odpovědi na dotazy účastníků:

Dotační titul 2 – Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje (Mgr. Daniela Šulová, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů) Dotační titul 3 – Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji (Ing. Monika Smičková, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů)

Dotační titul 1 – Nadregionální akce cestovního ruchu (Bc. Tomáš Weber, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů)

Dotační titul 4 – Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji (Bc. Tomáš Weber, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů)

5. Ukončení semináře

Více informací o dotačních titulech a o technické stránce podávání žádostí o dotace naleznete na níže uvedených odkazech.

Informace k dotačním titulům v oblasti cestovního ruchu a zahraničních vztahů:

https://www.olkraj.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4980.html

Informace k aplikaci RAP (elektronické vyplnění žádosti):

https://www.olkraj.cz/portal-komunikace-pro-obcany-formulare-zadosti-cvicna-zadostmanual-pro-vyplneni-zadosti-cl-4379.html

S pozdravem

Ing. Bc. Milada Sokolová

uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů