Výzva České unie cestovního ruchu české vládě a veřejnosti – Zpráva z volného pádu 2020

Česká vláda bude podle dostupných informací v pondělí 14. prosince 2020 rozhodovat o novém zavírání služeb nebo jejich částí, a to necelé dva týdny poté, co je otevřela. Tento krok zdůvodňuje výpočty v rámci vlastního systému PES a ospravedlňuje ho údajnou neodpovědností občanů nebo provozovatelů restaurací, hotelů, obchodů či sportovních zařízení.

Český byznys, především ten drobný a střední, který je základním pilířem naší ekonomiky, umírá. Česká unie cestovního ruchu zastupuje asi 250.000 pracovních míst, které najdeme v hotelích, restauracích, lázních, bazénech, horských střediscích, prádelnách, na farmách, v cestovních kancelářích, mezi průvodci a na mnoha dalších místech. Všichni tito lidé, naši členové, jsou na pokraji, za kterým stojí již jen dvě možnosti: „poslušný“ krach, anebo aktivní vyjádření občanské neposlušnosti. Vzdor v ulicích měst. Proč? Ne proto, že jsou neodpovědní. Ne proto, že nevnímají zdravotní rizika. Nýbrž proto, že stát je v onom pádu nechal – a ještě to veřejně svádí na ně.

Proto na poslední hraně možností vyzýváme stát a jeho představitele:

  1. Přestaňte mást veřejnost. Není pravda, co se tvrdí v posledních dnech, že za všechno můžou restaurace a jejich provozovatelé. Není pravda, že se v hospodách „masově porušovala policejní hodina“. České společnosti nepomůže hledání symbolického viníka další vlny koronaviru. Naopak. Je to cesta k definitivní ztrátě důvěry lidí v řešení státu.
  2. Přestaňte vyhrožovat podnikatelům Německem. Že tam je ještě tvrdší „lockdown“? Ano, ale pak řekněte tu druhou část věty! V Německu dostávají všechny zavřené restaurace, hotely a další provozovny každý měsíc až 75% loňského obratu coby statní kompenzaci. Rakousko postupuje obdobně. Jestliže my máme znovu zavírat kvůli obecnému ohrožení zdraví, vezměte si nyní příklad z Německa vy: chceme obdobné státní kompenzace na krytí našich ztrát!
  3. Přestaňte s diskriminační kompenzační politikou státu. Kdo si dá tu práci a seřadí si pod sebe odvětví podle pravidel a reality kompenzací, je zřejmé, že stát selhává v logice i ekonomice. Řada odvětví nedostala kromě příspěvku na mzdy nic. Některé kompenzace nákladů za první vlnu pandemie ještě nebyly ani vyplaceny, kompenzace za zavření ve druhé vlně nepřišly téměř žádné. Zemědělci nebo potravináři dostali miliardy za to, že jsou hotely zavřené a nemají komu dodávat…

Toto je hlas z volného pádu. Neříkejte o nás, že jsme neodpovědní, že nedodržujeme „covidová“ pravidla. Drtivá většina z nás je dodržuje.  Utratili jsme spoustu peněz i času na vytvoření hygienických pravidel pro všechna odvětví, která zastupujeme.

To, co požadujeme, není anarchie, ale fungující, profesionální stát. Požadujeme ekonomicky smysluplné a spravedlivé kompenzace. A vyhrazujeme si právo rozmyslet si způsob, kterým to státu připomenout, bude-li třeba.

Lidová tvořivost na sociálních sítích míní: NEJDŘÍV JSME MĚLI SEMAFOR, PAK PSA, A TEĎ MÁME KOLO ŠTĚSTÍ. Členové České unie cestovního ruchu odmítají závislost své podnikatelské či pracovní existence na Kole štěstí. Proto vyzýváme vládu, aby ještě před rozhodnutím o dalším zavírání zahájila důvěryhodná jednání se zástupci dotčených oborů o novém systému kompenzací, a ty začala neprodleně poskytovat.

V Praze, 13. 12. 2020

Za správnost:
Viliam Sivek, prezident České unie cestovního ruchu, sivek@sivekhotels.cz
Martin Plachý, viceprezident České unie cestovního ruchu, martinplachy@royalspa.cz

Kontakt pro média:
Kristýna Válková, kristyna.valkova@stance.cz

O České unii cestovního ruchu:
Česká unie cestovního ruchu, bývalé Fórum cestovního ruchu, dnes spojuje 16 profesních sdružení, v nichž je členem 7 780 subjektů, které reprezentují 181 000 pracovních míst. Unie tak pokrývá výraznou většinu odvětví, v němž v České republice ještě na jaře letošního roku pracovalo 250 000 lidí a které v roce 2019 generovalo 3 % HDP.

Původní Fórum cestovního ruchu se přejmenovalo na Českou unii cestovního ruchu v říjnu letošního roku. Nový název vyjadřuje jednotu a odhodlanost, s níž platforma formuluje a prosazuje zájmy celého odvětví. Česká unie cestovního ruchu stále sílí – naposledy se rozrostla před měsícem, a to o významnou Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur.