Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje plánuje společně s dalšími českými a polskými partnery podat žádost o dotaci na projekt „Hrady a zámky nás spojují II“ v rámci Programu Interreg V – A Česko - Polsko.

Projekt bude navazovat na již zrealizovaný stejnojmenný projekt, který společně realizovala Destinační společnost Východní Čechy a Dolnoslezská turistická organizace. Vzhledem k úspěšnosti tohoto prvního projektu je plánováno pokračování se zapojením dalších českých a polských partnerů.

Cílem projektu je rozšíření již zrealizovaného přeshraničního produktu „Evropská stezka hradů a zámků“ a zintenzivnění a zefektivnění propagace zapojených hradů a zámků, které budou nosnými prvky tohoto produktu.

Žádost o dotaci bude předložena do druhého termínu přijmu žádostí, tj. do 18. října 2023. Žádosti budou vyhodnoceny v únoru 2024 a v případě úspěšnosti bude projekt realizován cca od března 2024 do konce roku 2025.

PRO KOHO JE VÝZVA URČENA?

Pro všechny hrady a zámky a paláce v Olomouckém kraji.

Kritéria pro zapojení:

 1. historický objekt s kulturní hodnotou – jedná se o hrad, zámek, palác, tvrz; objekt je veřejně přístupný,
 2. objekt musí mít otevřeno min. v hlavní sezóně (červenec – srpen) a to alespoň 3 dny v týdnu,
 3. objekt musí nabízet prohlídky interiéru,
 4. objekt musí nabízet nějakou formu zážitku (zajímavé expozice, pořádá akce na daném místě, noční či zážitkové prohlídky, trhy, výstavy apod.),
 5. Objekt si vede evidenci počtu návštěvníků, kterou poskytne organizaci pro vedení projektu (data vstupní – před zahájením projektu; data během projektu a data po skončení projektu po dobu 5 let).

JAKÉ VÝHODY VÁM PŘINESE ZAPOJENÍ DO PROJEKTU?

Bezplatnou propagaci:

 • online - skrze webové stránky a sociální sítě (Facebook a Instagram) přeshraničního produktu, vč. portálů partnerů,
 • prezentace objektů přeshraničního produktu na prezentační akcích partnerů projektu
 • vytvoření propagačních videospotů zapojených subjektů - hradů a zámků, aj.

JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT?

 • napište nám do 31. 7. 2023 na email: radek.stojan@centralaok.cz
 • vyjádřete se, prosím, ke všem 5 výše uvedeným kritériím, zda je splňujete a v jakém rozsahu,  v případě dotazů volejte:
  • Mgr. Radka Poučová: 602 739 818

Partneři projektu:

 • Dolnoslezská turistická organizace (vedoucí partner)
 • Opolská regionální turistická organizace
 • Destinační společnost Východní Čechy
 • Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.
 • Královehradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Zde naleznete webové stránky, již vytvořeného produktu Evropská stezka hradů a zámků. Do něhož byste se mohli tímto zapojit: https://castlesandpalaces.eu/cs