Služby a činnosti

Olomoucký kraj je regionem dvou tváří a každá má své osobité kouzlo, od úrodné hanácké krajiny podél řeky Moravy, kde stále ožívají kulturní tradice, gastronomie, folklór až po vrcholky Jeseníků podél hranice s Polskem, proslulé svým čistým vzduchem, léčivými minerálními prameny, které jsou atraktivním místem pro milovníky hor, cykloturistiky, odpočinku a zimních sportů.  

Snažíme se propojovat a podporovat malé podniky, které jsou rozptýlené po kraji tak, aby u nás turisté o nic zajímavého nepřišli, zažili vše, co jim kraj nabízí a nedostali jsme se do situace, že by se o naše hosty neměl kdo postarat.

Jsme nová destinační marketingová agentura plně patřící Olomouckému kraji, jejíž hlavním posláním je koordinace a efektivní využívání marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu, a to jak u nás, tak v zahraničí.

Na poli marketingu úzce spolupracujeme s oběma dosud fungujícími organizacemi – Střední Morava a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. 

To není zdaleka vše…

U nás v Centrále cestovního ruchu Olomouckého kraje se zabýváme veškerými aktivitami související s „destinačním managementem” a „destinačním marketingem”, jehož cílem je efektivní rozvoj a řízení cestovního ruchu v regionu a také zajišťování a koordinace marketingových aktivit na domácím i zahraničním trhu. Připravujeme propagační a informační materiály. Prezentujeme Olomoucký kraj jak na poli DCR, tak i v zahraničí. Naším hlavním zájmem je poznat vize všech zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu. Náš cíl - všem návštěvníkům skvělé služby -  aktuální a použitelné informace, tak aby si z pobytu odváželi jen ty příjemné a pozitivní zážitky a vzpomínky.

Koordinujeme rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji, jehož potenciál se snažíme využívat na maximum. Ale také víme a nezapomínáme na to, že turistický rozvoj musí jít ruku v ruce s udržitelností.

Naše strategické cíle

  • rádi bychom, aby návštěvníci kromě těch největších turistických zajímavostí kraje navštívili i ta méně známá místa
  • a díky tomu by se nám povedlo podpořit rovnoměrněji poskytovatele služeb a rozvolnit návštěvníky po celém kraji

Jak strategické cíle naplňujeme?

1. 3K Platforma: komunikace, koordinace a kooperace

  • Podporujeme subjekty působící v cestovním ruchu.
  • Rozvíjíme lidské zdroje v oblasti služeb cestovního ruchu.

2. Vytváříme produkty cestovního ruchu

  • Jednotlivé produkty cestovního ruchu, ale i společnou turistickou nabídku pro Střední Moravu a Jeseníky

3. Vydáváme, propagujeme

  • Vytváříme poutavé turistické materiály o Střední Moravě a Jeseníkách.
  • Prezentujeme turistický potenciál Olomouckého kraje se zaměřením na cílové skupiny.

4. Poskytujeme spolehlivé informace

  • pro subjekty působící v cestovním ruchu na portálu www.centralaok.cz plus turistické informace na portálu www.ok-tourism.cz

5. Projektová činnost
Bez peněz to nejde…snažíme se neustále sledovat, kde bychom mohli získat další a další finanční prostředky pro sdružení a rozvoj cestovního ruchu v naší destinaci

Obecné informace

Název: Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje (CCROK)
Právnická forma: Společnost s ručením omezeným
Datum založení: 1. 11. 2019
Zakladatel: Olomoucký kraj
Orgány CCROK: Statutární orgán - jednatel, Dozorčí rada a společník