Strategie a koncepce CCROK

Víme, že výstup strategie musí být účelný a přínosný, proto v ní zohledňujeme jak přání turistů, místních obyvatel, tak i potřeby poskytovatelů služeb. Naši práci s vámi rádi sdílíme, můžete se o tom přesvědčit níže, kde vám dáváme možnost nahlédnout do zásadních dokumentů.

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 

Program rozvoje cestovního ruchu OK na období 2021-2027 
Plnění Akčního plánu PRCR OK 2018
PRCR OK 2014 - 2020 1. Analytická část DOC | PDF
PRCR OK 2014 2020 2. Návrhová část DOC | PDF
PRCR OK 2014 - 2020 3. Akční plán DOC | PDF