Statistiky

Dlouhodobě sledujeme, jak se vyvíjí cestovní ruch v České republice, zejména pak jakých výsledků dosahuje turismus v našem regionu. Pravidelně zveřejňujeme a aktualizujeme nejzajímavější statistická data v oblasti cestovního ruchu za náš kraj. Jednou ročně také vydáváme kompletní zprávu s ucelenými informacemi o stavu cestovního ruchu v kraji za předešlé období.

 Informace primárně čerpáme od České centrály cestovního ruchu - CzechTourism a Českého statistického úřadu, některé statistiky a marketingové výzkumy realizujeme samostatně v rámci našich aktivit.