(Praha, 3. srpna 2023) 30 let od vzniku samostatné České republiky, 30 let od vzniku České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Výročí, která si právě letos připomínáme. Turismus už je nedílnou součástí tuzemské ekonomiky a od roku 1993 se na jeho rozvoji podílela celá řada lidí. Také vzniklo mnoho projektů, které oblast významně posunuly dopředu. Proto se letošní ocenění Hrdinové cestovního ruchu bude týkat celých třiceti let. O tom, kdo vyhraje, můžete rozhodnout i vy.

Hrdinové cestovního ruchu jsou oceněním, které vyhlašuje CzechTourism na základě nominací od profesních organizací z oblasti turismu. Agentura tak chce upozornit na výjimečné osobnosti, projekty a produkty, které podle odborné i laické veřejnosti nejvíc pomohli turismu. O vítězích se rozhoduje v on-line hlasování na webu České centrály cestovního ruchu, kterého se může zúčastnit úplně každý, a to na tomto místě.

„Odborné organizace, které působí v cestovním ruchu, na ocenění Hrdinové cestovního ruchu za 30 let nominovaly celkem 29 osobností, projektů a počinů. A to ve třech kategoriích: osobnost cestovního ruchu, digitalizace v cestovním ruchu a významný počin v cestovním ruchu. O tom, kdo vyhraje, rozhodne široká veřejnost. Hlasovat na našich komunikačních kanálech je možné do 23. srpna 2023,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Kromě toho plánujeme vyhlásit také cenu ministra pro místní rozvoj a cenu ředitele CzechTourismu. Tu „mou“ jsme letos nazvali „Žena cestovního ruchu za 30 let“. Jsou to totiž právě ženy, které v turismu nejčastěji pracují a vykonaly v něm mnoho dobrého.“

Vítězové ocenění Hrdinové cestovního ruchu za období 1993–2023 zazní na slavnostním večeru, který se uskuteční v pondělí 18. září 2023 ve Spojce Karlín v Praze. Akce, která bude součástí výroční porady agentury CzechTourism, se zúčastní představitelé cestovního ruchu ze státního, soukromého i akademického sektoru, od ministerstev, krajů, měst a obcí, destinačních agentur, vysokých škol po cestovní kanceláře, hoteliéry, provozovatele restaurací a další podnikatele v oblasti turismu.

„V kontextu s nominacemi na Hrdiny cestovního ruchu za 30 let jsme, a to i opakovaně, oslovili klíčové profesní organizace z oblasti turismu. Tak, abychom dostali návrhy založené na reálných zkušenostech skutečných expertů. A protože se cestovní ruch týká každého z nás, ve finále má hlavní slovo široká veřejnost,“ říká ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková a dodává: „Kategorie jsme po debatě nechali širší, aby ocenění mohlo kontinuálně pokračovat i v budoucnosti. Vyhlásí se proto osobnost, která zásadním způsobem ovlivnila cestovní ruch za posledních 30 let, projekt digitalizace za posledních 30 let, který nejvíce ovlivnil odvětví cestovního ruchu v Česku. A také jednorázový výjimečný počin v odvětví cestovního ruchu, tedy inovativní projekt či produkt cestovního ruchu, který pomohl rozvoji odvětví za posledních 30 let. Jak vše dopadne, zazní v září v Praze. Tak neváhejte hlasovat o tom, který z nominovaných finalistů se stane vaším/naším Hrdinou cestovního ruchu!“     

KATEGORIE A FINALISTÉ NOMINOVANÍ NA HRDINY CESTOVNÍHO RUCHU ZA 30 LET

Osobnost cestovního ruchu

  • Jaromír Polášek
  • Bohumil Starý
  • Kateřina Šrámková

Digitalizace v cestovním ruchu

  • Alfred – on-line rezervační systém
  • PEAR – on-line rezervační systém pro CK
  • Worldee – aplikace pro autentické cestování

Výjimečný počin v cestovním ruchu

  • Baťův kanál
  • Gastromapa Lukáše Hejlíka
  • Moravské vinařské stezky

V prvním ročníku se Hrdinou cestovního ruchu s podtitulem Covid Avengers v kategorii Boj za podporu cestovního ruchu stal prezident Svazu obchodu a cestovního ruch Tomáš Prouza. Za rozvoj produktu byl v roce 2022 oceněn Den okének, tedy projekt, jehož cílem bylo motivovat lidi, aby si během pandemie covidu-19 objednávali jídlo přímo ve výdejních okénkách restaurací. A pomyslnou zlatou medaili za digitalizaci získala inovativní platforma pro publikování vlastních digitálních audio průvodců pro chytré telefony nazvaná SmartGuide. Kromě toho si speciální cenu ministra pro místní rozvoj a cenu ředitele agentury CzechTourism odnesli Viliam Sivek a program COVID – lázně. Patřili totiž mezi zásadní bojovníky a nástroje hájící zájmy turismu v nelehkém covidovém období.