Cestovní ruch je už skoro jeden měsíc zcela paralyzován a v tuto chvíli nejsou nabízeny prakticky žádné služby ve všech odvětvích cestovního ruchu. Nouzový stav v České republice byl zatím prodloužen do 30. 4. 2020, ale doposud není známý žádný termín, kdy může dojít k postupnému uvolňování zavedených restrikcí, resp. kterých se to může týkat. Podnikatelé v cestovním ruchu nemají žádné tržby, někteří jenom symbolické, většina zaměstnanců je na překážkách v zaměstnání nebo jim byla ukončena pracovní smlouva. Prodlužování této nejistoty jenom přibližuje konec řady podnikatelských subjektů. Některé činnosti spojené se zahraničním cestovním ruchem nelze v krátkém období obnovit ani po ukončení nouzových opatření. Získávání klientů trvá měsíce, závisí na cestovatelském chování a důvěře, kterou nemohou podnikatelé v cestovním ruchu přímo ovlivnit. 

Celý dokument ke stažení zde.